logo template4

Tachykardia

Tachykardia je lekársky termín pre srdcovú frekvenciu nad 100 úderov za minútu. Mnoho typov nepravidelného srdcového rytmu, nazývaného arytmie, môže spôsobiť tachykardiu.

Rýchla srdcová frekvencia nie je vždy problémom. Napríklad srdcová frekvencia sa zvyčajne zvyšuje počas cvičenia alebo ako reakcia na stres.

Tachykardia nemusí spôsobiť žiadne príznaky alebo komplikácie. Ale niekedy je to varovanie pred zdravotným stavom, ktorý si vyžaduje pozornosť. Niektoré formy tachykardie môžu viesť k vážnym zdravotným problémom, ak sa neliečia. Takéto problémy môžu zahŕňať zlyhanie srdca, mŕtvicu alebo náhlu srdcovú smrť.

Liečba tachykardie môže zahŕňať špecifické akcie alebo pohyby, lieky, kardioverziu alebo operáciu na kontrolu rýchleho srdcového tepu.

Filter
Cena