logo template4

Urémia (uremický syndróm)

Urémia je vážny zdravotný problém. Urémia je výsledkom hromadenia odpadu v krvi, ktorý už nie je možné eliminovať obličkami. Je charakterizovaná zvýšenou koncentráciou kreatinínu a močoviny v krvi a nerovnováhou tekutín, elektrolytov a hormónov a metabolickými anomáliami, ktoré sa vyvíjajú súbežne so zhoršovaním funkcie obličiek.

Urémia je často príznakom chronického ochorenia obličiek v konečných štádiách, ale môže sa vyskytnúť aj v prípade akútnych ochorení obličiek, ak je strata funkcie obličiek rýchla. Urémia znamená „moč v krvi“ a týka sa účinkov hromadenia odpadu v krvi, ktorý už nefunkčné obličky nedokážu odstrániť.

Ovplyvňuje celé telo. Samotná močovina má priame aj nepriame toxické účinky na široké spektrum tkanív. Okrem toho rad látok s toxickými účinkami, ako je parathormón (PTH), beta 2 mikroglobulín, polyamíny, konečné produkty pokročilej glykozylácie a ďalšie molekuly, ktoré sa objavujú v medzistupňoch metabolizmu a ktoré už nie je možné eliminovať obličkami prispievajú ku klinickému syndrómu.

Neliečená urémia je smrteľná. V súčasnosti substitučná terapia funkcie obličiek vo forme dialýzy alebo transplantácie obličky výrazne zlepšila prognózu týchto pacientov, aj keď zostáva závažná. Pacienti so zlyhaním obličiek, ktorí podstupujú dialýzu, majú stále vyššie riziko úmrtia v porovnaní s bežnou populáciou. Najčastejšou príčinou smrti sú kardiovaskulárne ochorenia (ochorenie koronárnych artérií a mŕtvica).

Filter
Cena