logo template4

Amenorea

Amenorea je definovaná ako absencia menštruácie počas reprodukčných rokov života ženy. Fyziologické stavy amenorey sú pozorované, najčastejšie počas tehotenstva a laktácie (dojčenie). Môže byť klasifikovaná ako primárna a sekundárna amenorea. Príčiny amenorey sú rôzne.
Najčastejšou príčinou je hormonálne narušenie, ktoré môže byť spôsobené emočným stresom, extrémnym úbytkom hmotnosti, nadmerným cvičením alebo určitými reprodukčnými poruchami.
Primárna amenorea sa týka absencie menštruácie u niekoho, kto nemal menštruáciu do veku 15 rokov. Najčastejšie príčiny primárnej amenorey súvisia s hladinami hormónov, hoci amenoreu môžu spôsobiť aj anatomické problémy.

Sekundárna amenorea sa týka absencie troch alebo viacerých menštruácií za sebou niekým, kto mal menštruáciu v minulosti. Tehotenstvo je najčastejšou príčinou sekundárnej amenorey, hoci problémy s hormónmi môžu tiež spôsobiť sekundárnu amenoreu. Liečba amenorey závisí od základnej príčiny.

Filter
Cena